DEVELOPMENT CONTROL CENTRE

Integrated Development Management System

eDatabase

 1. Data SPM
 2. Data IKK
 3. Data IKU
 4. Data SIPD
 5. Data Indikator
 6. Data Dasar
 7. SIPD

ePlanning

 1. RPJMD
 2. Renstra SKPD
 3. RKPD
 4. Renja SKPD
 5. E-Pokir
 6. E-Musrenbang dari Desa s.d Kab.
 7. PPAS
 8. KAK
 9. Prioritas Nasional
 10. Prioritas Provins

eBudgeting

 1. RKA
 2. PPAS
 3. Penatausahaan Anggaran
 4. Perbendaharaan
 5. SSH
 6. ASB
 7. PPAS

eMonev

 1. Ev. Proses
 2. Ev. Output
 3. Ev. Outcome
 4. Ev. Impact
 5. Ev. DAK & Bankeu
 6. Ev. Pihak ke-3
 7. Ev. Proyek
 8. Sinkronisasi Rencana
 9. BL & BTL